Wednesday, February 13, 2013

Valentine's Day for KNEON

Happy Valentine's Day.

Make-up/Hair: Natali Smirnova
Style, clothes by designer: Liza Odinokikh  
Model: Yana @ LMA/AFM    
Location: Gogol Hotel (St.Petersburg)